Produktion med miljøet for øje

Ved at minimere spild af materialer, opgradere maskinpark med maskiner som bruger mindre energi, optimere logistiske opgaver og transport, søger vi aktivt at nedbringe vores energiforbrug og dermed miljøbelastninger fra vores produktion.

Production gaskets kiss cut

Du kan vælge DAFA med god samvittighed

Vi undersøger hele tiden nye måder at optimere vores produktionsprocesser på, hvilket altid sker med miljøet for øje. Vi skræddersyr løsninger og hjælper med at gøre det muligt at vælge mere bæredygtigt, når man skal finde den rigtige emballageløsning.

 

Vi efterlever desuden REACH, RoHS, og WEEE direktiverne og søger derved at skåne både mennesker og miljø for farlige og giftige kemikalier.

 

Samtidig optimerer vi løbende vores affaldshåndtering og tilsikrer en optimal grad af genanvendelse. DAFA har fokus på ansvarlig affaldshåndtering med så meget genanvendelse og genbrug som muligt. Eksempelvis genanvendes dele af vores restmateriale og kun en meget lille del ender som brændbart materiale.

 

Vi har høje målsætninger – på vegne af miljøet
Vi arbejder mod en række konkrete miljømålsætninger, der sikrer en produktion med et minimum af spild og affaldsproduktion til glæde for miljøet.

Genanvendelse af 100 tons skumaffald årligt

Affaldssortering

Solceller på taget, der bidrager til strøm i produktionen

Vi producerer grøn strøm til produktionen

Som led i vores fokus på energioptimering har vi opsat solceller på taget af DAFAs hovedkvarter i Brabrand. Anlægget producerer ca. 6 % af virksomhedens samlede energiforbrug. Med løbende udvidelse af anlægget går vi en grønnere og mere bæredygtig fremtid i møde.

 

Se, hvor meget grøn strøm vi producerer her