Produkter der er gearet til fremtiden

Hos DAFA Building Solutions er vi passionerede for at bidrage med produkter og løsninger, der forbedrer produkt levetiden og øger energieffektiviteten

Bæredygtighed

Vi søger aktivt at nedbringe vores miljøpåvirkninger

Hos DAFA kombinerer vi årtiers erfaring med et grundlæggende princip om mere bæredygtig produktion i alle vores forretningsbeslutninger. Fra produktion af energi ved hjælp af egne solceller til genanvendelse af ressourcer udfordrer vi konstant os selv på at blive bedre til at passe på miljøet. 

DAFA har siden 2010 været tilsluttet FN Global Compact der er verdens største bæredygtighedsinitiativ for virksomheder. Vi forpligter os derved til at følge de 10 principper for bæredygighed.

 

Produktion med miljøet for øje

Vi arbejder mod en række konkrete miljømålsætninger, der sikrer en stadig mere miljørigtig produktion.

Vi undersøger hele tiden nye måder at optimere vores produktionsprocesser på, hvilket altid sker med miljøet for øje.

Vi efterlever desuden REACH, RoHS, og WEEE direktiverne og søger derved at skåne både mennesker og miljø for farlige og giftige kemikalier. Samtidig sikrer vi løbende en miljørigtig affaldshåndtering og optimal grad af genanvendelse.

Verdensmaal Logo Staaende White Baggrund RGB

Med en lang historik inden for tætning, dæmpning og beskyttelse og en innovativ tilgang til bæredygtighed, er du med DAFA sikret en optimal samarbejdspartner, når opgaven skal løses effektivt og bæredygtigt. Når du samarbejder med DAFA, er du også med til at støtte FNs verdensmål 12 og 17 om ansvarlig forbrug og produktion, samt globale partnerskaber med bæredygtig udvikling for øje.

DAFA Building Solutions website er CO2 neutral

See more
Co2 Neutralt Website 01 (1)