Produkter der er gearet til fremtiden

Hos DAFA Building Solutions er vi passionerede for at bidrage med produkter og løsninger, der forbedrer produkt levetiden og øger energieffektiviteten

Bæredygtighed

Vi søger aktivt at nedbringe vores miljøpåvirkninger

Hos DAFA kombinerer vi årtiers erfaring med et grundlæggende princip om mere bæredygtig produktion i alle vores forretningsbeslutninger. Fra produktion af energi ved hjælp af egne solceller til genanvendelse af ressourcer udfordrer vi konstant os selv på at blive bedre til at passe på miljøet. 

DAFA har siden 2010 været tilsluttet FN Global Compact der er verdens største bæredygtighedsinitiativ for virksomheder. Vi forpligter os derved til at følge de 10 principper for bæredygighed.

 

Produktion med miljøet for øje

Vi arbejder mod en række konkrete miljømålsætninger, der sikrer en stadig mere miljørigtig produktion.

Vi undersøger hele tiden nye måder at optimere vores produktionsprocesser på, hvilket altid sker med miljøet for øje.

Vi efterlever desuden REACH, RoHS, og WEEE direktiverne og søger derved at skåne både mennesker og miljø for farlige og giftige kemikalier. Samtidig sikrer vi løbende en miljørigtig affaldshåndtering og optimal grad af genanvendelse.

DAFA Building Solutions website er CO2 neutral

See more
Co2 Neutralt Website 01 (1)