DAFA AirStop System garantier

DAFAs funktions -og produktgaranti giver større sikkerhed

Airstop 15 30 Garanti
Rådgivning DAFA

DAFAs funktions -og produktgaranti giver større sikkerhed

DAFA tilbyder en særdeles attraktiv funktions- og produktgaranti på henholdsvis 15 eller 30 år på alle produkter tilhørende DAFA AirStop System.

Det er valget af dampspærrefolie, som afgør, om garantien dækker i 15 eller 30 år. Alle tilbehørsprodukterne følger således den valgte folies garantiperiode. Funktions- og produktgarantien sikrer, at produkterne lever op til de standarder og normer, som de er godkendt efter.

Garantien er ensbetydende med, at DAFA påtager sig alle omkostninger ved levering, udtagning og montage af de produkter, der indgår i konstruktionen.

DAFAs funktions -og produktgaranti giver større sikkerhed

Særdeles attraktiv funktions- og produktgaranti

Garanterer holdbarhed og egenskaber

Sådan opnår du DAFAs funktions -og produktgaranti på DAFA AirStop System 

Garantihus 01

Komplet DAFA AirStop System®

For at opnå garanti skal der alene anvendes produkter fra DAFA AirStop System til den indvendige tætning. Det vil sige dampspærrefolierne med systemtilbehør i form af eks. dampspærretape, folieklæb, lysningsfolie, remfolie, universal rør -eller kabelkrave m.fl.

Garantihus 03

Korrekt projektering

Det er en forudsætning, at projekteringen af et byggeprojekt lever op til de gældende regler bl.a. i henhold til gældende bygningsregelement. Det gælder for såvel opgaver vedrørende nybyggeri som ved renovering.

Garantihus 04

Korrekt udførelse

Produkterne fra DAFA AirStop System skal naturligvis monteres korrekt i overensstemmelse med montageanvisninger og anbefalinger fra DAFA og efter Bygningsreglementets krav og anbefalinger.

Garantihus 05

Dokumentation

Det er nødvendigt at kunne dokumentere, hvilke produkter, der er indkøbt og anvendt til et givent projekt. Dokumentationen er derfor de fakturarer og/eller følgesedler, som vedrører indkøbet af produkter fra DAFA AirStop System.

Garantihus 02

Blowerdoor test

Som dokumentation for, at byggeprojektet er udført korrekt, er en blowerdoor test et sikkert bevis. Hvis dit byggeri er omfattet af en blowerdoor test, skal resultaterne herfra foreligge.