DAFA AirVent System garantier

DAFAs funktions -og produktgaranti giver større sikkerhed

Airvent Kasse Garanti

DAFAs funktions -og produktgaranti giver større sikkerhed

DAFA tilbyder en særdeles attraktiv funktions- og produktgaranti på henholdsvis 15 eller 30 år på alle produkter tilhørende DAFA AirVent System.

Det er valget af undertag eller vindspærre, som afgør, om garantien dækker i 15 eller 30 år. Alle tilbehørsprodukterne følger således den valgte folies garantiperiode. Funktions- og produktgarantien sikrer, at produkterne lever op til de standarder og normer, som de er godkendt efter.

Garantien gradueres efter følgende princip:

0 – 10 år: 100 % dækning
11 – 20 år: 80 % dækning
21 – 30 år: 60 % dækning

DAFAs funktions -og produktgaranti giver større sikkerhed

Særdeles attraktiv funktions- og produktgaranti

Garanterer holdbarhed og egenskaber

Sådan opnår du DAFAs funktions -og produktgaranti på DAFA AirVent System 

Garantihus 01

Komplet DAFA AirVent System®

For at opnå garanti skal der alene anvendes produkter fra DAFA AirVent System til den udvendige tætning. Det vil sige folierne til tag og facade med systemtilbehør i form af bl.a. UV tape, UV rørkrave, UV kabelkrave, universal udendørsklæb og butyltape.

Garantihus 03

Korrekt projektering

Det er en forudsætning, at projekteringen af et byggeprojekt lever op til de gældende regler bl.a. i henhold til gældende bygningsregelement. Det gælder for såvel opgaver vedrørende nybyggeri som ved renovering.

Garantihus 04

Korrekt udførelse

Produkterne fra DAFA AirVent System skal naturligvis monteres korrekt i overensstemmelse med montageanvisninger og anbefalinger fra DAFA og efter Bygningsreglementets krav og anbefalinger.

Garantihus 05

Dokumentation

Det er nødvendigt at kunne dokumentere, hvilke produkter, der er indkøbt og anvendt til et givent projekt. Dokumentationen er derfor de fakturaer og/eller følgesedler, som vedrører indkøbet af produkter fra DAFA AirVent System.