DAFA Radon System™

Komplet system til beskyttelse mod den sundhedsskadelige radongas

DAFA Radon System

DAFA Radon System™

Komplet system til beskyttelse mod sundhedsskadelig radongas. DAFA Radon System forhindrer radongasser i at trænge ind i bygninger. Produkterne i systemet er gennemtestede og lever op til gældende krav i hele Norden.

Hvad er Radon?

En naturligt forekommende radioaktiv luftart, der dannes når det radioaktive grundstof radium nedbrydes. Findes i jorden, hvor indholdet varierer geografisk. Den væsentligste kilde for mennesker er den luft, der siver ind i husene fra jorden under bygningerne.

Radonspærre og tilbehør

DAFA Radonspærre

Holstebro-Alstrup friplejehjem radonsikres med DAFA Radon System™

I forbindelse med opførelsen af Holstebro-Alstrup friplejehjem blev der stillet en række krav til byggematerialernes kvalitet samt effektivitet. Dermed var det vigtigt at vælge en leverandør, som også kunne agere som sparringspartner ved at give kompetent vejledning og rådgive i forhold til konkrete problemstillinger. Derfor var det et naturligt valg for Østermark Entreprenørforretning A/S at vælge DAFA Radon System, da friplejehjemmets 30 lejligheder skulle radonsikres.

Læs mere her

Produkter i DAFA Radon System

Har du brug for rådgivning?

Tag fat i vores eksperter! Kompetencer til at hjælpe alle parter – i alle byggeriets faser.

Forhandlere af DAFAs byggematerialer

Se listen over forhandlere af DAFA Building Solutions produkter i Danmark.

Forhandlere
Produkter Lager
DAFA Radon film

Tilmeld dig et af DAFAs seminarer

- det er ganske gratis

DAFA stiller sin viden til rådighed om kravene til radontætning samt en gennemgang af brugen af produkterne i DAFA Radon System.
(OBS! Der skal tilmeldes min. 5 pers. på hvert hold)

Seminarer
DAFA Seminar Tømrer3