DAFA Radon System™

Komplet system til beskyttelse mod den sundhedsskadelige radongas

DAFA Radon System

DAFA Radon System™

Komplet system til beskyttelse mod sundhedsskadelig radongas. DAFA Radon System forhindrer radongasser i at trænge ind i bygninger. Produkterne i systemet er gennemtestede og lever op til gældende krav i hele Norden.

Hvad er Radon?

En naturligt forekommende radioaktiv luftart, der dannes når det radioaktive grundstof radium nedbrydes. Findes i jorden, hvor indholdet varierer geografisk. Den væsentligste kilde for mennesker er den luft, der siver ind i husene fra jorden under bygningerne.

NORDBJERG

Referenceprojekt: Nordbjerg, Aarhus N.

I forbindelse med byggeriet ”Nordbjerg” i Aarhus N, var der krav til radontætning af alle 11 bygninger.

Nybygning af boligblokke svarende til 11 bygninger i Aarhus med 172 lejligheder på 6 etager hvor den ene etage er under jorden. DAFA har leveret DAFA Radonspærre som er en del af DAFA Radon System. 

Læs mere her

Produkter i DAFA Radon System

Forhandlere af DAFAs byggematerialer

Se listen over forhandlere af DAFA Building Solutions produkter i Danmark.

Forhandlere
Produkter Lager
DAFA Radon film

Tilmeld dig et af DAFAs seminarer

- det er ganske gratis

DAFA stiller sin viden til rådighed om kravene til radontætning samt en gennemgang af brugen af produkterne i DAFA Radon System.
(OBS! Der skal tilmeldes min. 5 pers. på hvert hold)

Seminarer
DAFA Seminar Tømrer3