Hvorfor spekulere i det prisbillige og usikre…?

Sats på de sikre og robuste dampspærreløsninger!

Exfoil Montage
Jens Eg

LEDER
Byggeriet kalder på sikre og holdbare produkter, der kan bidrage til energioptimale løsninger, og som til enhver tid opfylder kravene i Byggereglementet. Den indvendige tætning med dampspærreløsninger er i den sammenhæng helt central – både når det gælder nybyggeri og renoveringer. Det burde umiddelbart også lede frem til at anvende de mest sikre og mest montagevenlige produkter og systemer. Alt sammen i bestræbelserne på at sikre lang holdbarhed af tætningsevnen. Det er afgørende for en god og driftssikker løsning.

Jens Eg
Adm. Direktør
DAFA Building Solutions A/S

Tænk i helheder og samlet investering

Produkter og systemer til etablering af dampspærreløsningen udgør en meget lille del af et byggeprojekts samlede investering, faktisk ofte kun promiller. Samtidig er det et af de vigtigste områder med betydning for et energioptimalt byggeri.

"Hvorfor går byggeriets parter så efter prisbillige og delvist usikre produkter og løsninger til dampspærren? Hvis svaret beror på at spare nogle få kroner pr. m2 på selve folien, så kan det i forhold til den samlende investering i byggeriet virke underligt og ude af proportioner."


Samtidig bør hele dampspærreløsningen vurderes – herunder den kostbare tid til montage. Alt peger på, at jo stærkere og mere robust en folie med velfungerende tilbehørsprodukter er, jo hurtigere kan løsningen udføres. Altså – der spares kostbar montagetid og resultatet bliver helt tæt og mere holdbart.

Professionelle fagfolk efterspørger kvalitet

Heldigvis får flere og flere professionelle byggefagfolk øjnene op for den sikkerhed og de kvaliteter, der knytter sig til dampspærreløsninger med folier og tilbehørsprodukter, som de kan stole på og som letter hele montagen. Et godt eksempel er ExFoil folien med tilbehørsprodukter fra DAFA. Folien med tilbehørsprodukterne indgår i DAFA AirStop Systemet og er det seneste skud på stammen. Der er tale om en yderst stærkt og robust dampspærre, der letter udførelsen og det samlede tætningsresultat.

DAFA ExFoil er opbygget af 3 lag og er forsynet med armeringsnet, der gør den ekstrem stærk med stor træk- og rivstyrke. Det betyder større sikkerhed for, at folien ikke perforeres ved håndtering på byggepladsen. Den kraftige dampspærre er langt mere bygbar end en almindelig PE-folie, og derfor betegner DAFA den som en ægte ’Performance-folie’. Når folien hæftes, så rammer man altid armeringsnettet, så den sidder ekstra godt fast. Folien strækkes ikke ved opstramning, og derved undgås folder, som man ser ved brug af traditionel PE folie. Færre folder = tættere resultat. Folder er én ting, men helt afgørende er alle former for samlinger – det er ofte her, at de mindre gode dampspærreprodukter kommer til kort. Det gælder for alle samlinger – ved overlap, i hjørner, lysninger, ved gennemføringer og ved spærfoden. Særlig her spiller tapes en afgørende rolle. Kvalitet i langtidsholdbar vedhæftning er central, og derfor er de testede og dokumenterede tapes at foretrække.

Klar til miljøgodkendte byggerier

DAFA’s komplette dampspærresystemer sikrer både håndværkeren og bygherren de sikreste løsninger, der nemme og enkle at montere. Netop her kommer system-tankegangen til sin ret. Hvad hjælper en god folie, hvis den tape, som skal sikre tætte samlinger ikke hænger ordentlig ved? Både tilbehørsprodukter og folierne er testet, dokumenteret og garanteret, så alle parter kan sove roligt om natten. Produkt- og funktionsgarantien dækker i 30 år og omfatter ikke bare nye produkter, men også fjernelse af de gamle produkter og etablering af nye. Produkterne kan endvidere anvendes i miljøgodkendte byggerier herunder svanemærkede byggerier.

Tape
Exfoil4
Exfoil2